Analiza wiersza

Fragment pieśni składa się z pięciu regularnych strof czterowersowych. Każdy z wersów ma osiem sylab, a rymy są krzyżowe, niedokładne. Najważniejsze środki stylistyczne to pytania retoryczne („Ile razem dróg przebytych? / Ile ścieżek przedeptanych?”) i powtórzenia („ile”, „i znów iść, i dojść do celu”). W ostatniej strofie zamiast pytań pojawia się wyznanie: „Więc ja chciałbym twoje serce / ocalić od zapomnienia.”

Źródło: streszczenia.pl